• Údaje odosielateľa

  Zadajte základný identifikačný údaj k zabezpečenému odosielaniu materiálov. ID ponuky alebo meno vlastníka nehnuteľnosti. E-mail adresu zadajte ak chcete dostať potvrdenie o prijatí dokumentov.
 •  

 • Nahratie súborov k ponuke

 • Sem môžete nahrať scan občianskeho preukazu vlastníka/vlastníkov alebo iných potrebných dokumentov (max. 20 súborov do 20MB, súbory .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .jpeg)
  Presuňte súbory sem alebo
  Akceptované formáty súborov: jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, Max. veľkosť súborov 20 MB, Max. počet súborov: 20.
  • Ochrana osobných údajov

   Spoločnosť PodTatrami.sk s. r. o., sídlom: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 54148499 (ďalej len „Sprostredkovateľ“) bude Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu tohto dokumentu spracúvať v rámci zmluvného vzťahu súvisiaceho so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje spracúvané v súvislosti so zmluvným vzťahom budú: poskytované advokátskej kancelárií za účelom prípravy zmluvnej dokumentácie a príslušnému katastru nehnuteľností na základe žiadosti zmluvných strán. V rámci oprávnených záujmov Sprostredkovateľa vyplývajúcich z ustanovení osobitných zákonov, bude zmluvná dokumentácia a ďalšia dokumentácia súvisiaca s obchodným prípadom uchovávaná v lehote 10 rokov od skončenia zmluvy. Aktuálny zoznam ďalších Sprostredkovateľov/Spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení tohto obchodného prípadu, sú k dispozícii elektronicky na základe Vašej požiadavky zaslanej na: byvanie@podtatrami.sk. Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje máte: 1) právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, 2) právo na ich opravu alebo vymazanie osobných údajov, 3) právo na obmedzenie ich spracúvania, prípadne právo namietať proti ich spracúvaniu, 4) právo na prenosnosť OÚ, 5) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
  • Hidden

  Dbáme na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a dokumentov našich klientov. Je veľmi nebezpečné posielať fotky osobných dokumentov do e-mailov, SMS alebo iných služieb ako WhatsApp či Facebook Messenger. Vytvorili sme preto tento formulár, kde nám môžete bezpečne nahrať všetky svoje dokumenty na zabezpečené úložisko.

  TIP NA ZJEDNODUŠENIE

  Ak si tento formulár otvoríte vo svojom smartphone, po kliknutí na tlačítko „VYBRAŤ SÚBORY“ ich môžete aj priamo odfotiť do formulára. Viď obrázok: